DWQA QuestionsCategory: QuestionsWhat is the Difference between Hajj and Umrah?
ali asked 7 months ago
Md salauddin replied 4 weeks ago

Haj m 8 hij ko mila jana 9 hij ko zahar se pahle irfat jana phir ek waqt m zuhr aur ashr ka namaz panna.phir magib ke aman ke baad waha se nikalna.phir muzdalpha aana qasam kar na.phir fazr m jamrat ki taraf jana kakkar marna. Isi tarah tin din kankar marna etc magar umra m sirf tawaf and safa marwa karna hota h.

Your Answer